ÁSZF


ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

A vállalkozás :

neve: Nyírker Kft.

címe: 400 Nyíregyháza, Rákóczi u.102

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u.102

Adószáma: 10259566-2-15

Telefonszáma: 06-42-315 362

email címe: nyirker@gmail.com

Ügyvezető: Tóth Sándor T: 06-30-983 4863

Cégjegyzék száma: 1509060103 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Kamarai cégnyilvántartási szám: G440000332735 (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1119Budapest, Fehérvári u.89-95)

1. Általános tudnivalók:

A szerződéskötés nyelve: magyar

Jelen ASZF hatálya kiterjed a Nyírker Kft (továbbiakban mint vállalkozás, szállító) és a Vevő ( továbbiakban mint vevő, megrendelő, fogyasztó ) közötti (mint távollévő szerződő felek közötti) kereskedelmi ügyletekre.

A www.nyirker.hu honlapon történő vásárlás esetén a: - Polgári törvénykönyv 2013.évi V.törvény, Hatodik könyv, Kötelmi jog 6:5.&,6:7&, - „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82.&- 6:85.&, - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény. - A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk. (Fogyasztónak a 4.& 2. pontja szerint csak természetes személy minősül.) A www.nyirker.hu honlapon keresztül bárki vásárolhat, ha elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. ( Csomagküldés csak magyarországi postacímre lehetséges)

2. Megrendelés

- A megrendelés történhet telefonon vagy e-mail-ben. Ha e-mail-ben rendel, akkor feltétlen adja meg a telefonszámát. Minden estben visszahívjuk, hogy a megrendelést egyeztessük. ( Termék adatai, ár, szállítási határidő, szállítási költség. ) A megrendelés csak ezután jön létre. - A termékekről a részleteket a képre kattintva nézheti meg. - A megjelenő képek néha eltérhetnek a valós alkatrésztől. - Ha kérdései merülnek fel, munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. - Munkatársaink telefonszámait az „KAPCSOLAT” menüben találja.

2.1 Vételár

- A vételár mindig a termék mellet feltüntetett összeg, forintban. - A csomagolási és szállítási költség minden alkalommal külön megállapodás szerint. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A változás a honlapon való megjelenéssel egyidőben lép életbe. A változás a már megrendelt alkatrészeket nem érinti.

3. Szállítási és fizetési feltételek Általános szabály szerint:

- Szállítás: MPL (Magyar Posta) csomagküldő szolgálattal - Fizetés: utánvéttel ( Rendkívüli esetekben utalással, külön megállapodás alapján.) - A termékre vonatkozó felelősség és kockázat a vevőre akkor száll át, ha a terméket átvette.

4. Elállás joga

- Az elállási jog szabályait a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet tartalmazza. - A rendelet értelmében a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől számított 14 napon belül. A rendelet 14. pontja részletezi. A termék átvételi időpontja: a futártól való átvétel időpontja - Az elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. Megteheti írásban vagy telefonon is. ( Elállási nyilatkozat az 1.sz. mellékletben, de saját megfogalmazású nyilatkozatot is tehet.) A Korm. rendelet 11.&(1) bekezdése előírja, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indoklás nélküli felmondás lehetőségéről, feltételeiről, úgy az indoklás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a 12 hónapon belül a vállalkozás megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra rendelkezésre álló határidő a tájékoztatástól számított 14. napon jár le. A vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének a jelen ÁSZF-ben tesz eleget.

- Elállás esetén a fogyasztó köteles sértetlenül visszajuttatni a terméket a vállalkozás címére, az elállás közlésétől számított 14 napon belül. Nyírker Kft. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u.102. A visszajuttatás költsége a vevőt terheli. - Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. - A termék beérkezése után 8 napon belül térítjük vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget. Amennyiben a terméket nem eredeti állapotában juttatja vissza, akkor jogunk van értékcsökkenés érvényesítésére.

5. Jótállás, szavatosság

-A termék jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013.évi V. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. - Jótállás: 6:171.&-6:173.& - Kártérítési igény: 6:174& - Hibás teljesítés: 6:157.&-6:158.&, 6:177& - Kellékszavatosság: 6:159.&-6:167.& - Termékszavatosság: 6:168.&-6:170.&

6. Adatvédelem:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezései szerint járunk el. Az ügyfél adatait harmadik félnek nem adjuk ki, kivéve ha a harmadik fél a szerződés teljesítése során közreműködőként jár el. ( Pl. futárszolgálatnak: Név, cím, telefonszám)

Adatokat csak a szükséges mértékig és ideig tárolunk.( számla, szállítólevél, megrendelés )

7. Vitás kérdések intézése

A felek mindent elkövetnek, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Ezután panasszal élhet a fogyasztó a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Sz.SZ.B Megyei Békéltető Testület illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségénél. ( 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.2) Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, akkor a felek a Nyíregyházi Járásbíróság illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8. ÁSZF módosítása:

A vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba.

Kelt. Nyíregyháza, 2016.ápr.01